Situatii de Urgenta

Societatea nostra poate oferi urmatoarele servicii in domeniul Situatiilor de Urgenta:

1.iStock_000003199925Small-636x636Elaborarea actelor de autoritate:
a)Dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
b)Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis;
c)Dispozitie privind reglementarea fumatului;
d)Dispozitie privind organizarea instruirii personalului;
e)Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
f) Dispozitia privind punctele vulnerabile ale societatii;
g)Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;
h)Propunerea de clauze la contracte/conventii,cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza(la solicitarea in scris a beneficiarului);
i)Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea atributiilor salariatilor la locurile de munca;
2.Instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta(aparare impotriva incendiilor,protectie civila,situatii de urgenta);
3.Participarea la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului economic;
4.Controlul aplicarii normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
5.Propunerea de dotare cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
6.Indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor;
7.Intocmirea semestrial a raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor prezentarea acestuia conducerii;
8.Intocmirea mapei minimale privind Protectia Civila.
9.Instruirea, pregatirea si verificarea anuala a lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta;
10.Asistenta la întocmirea documentatiilor pentru aviz sau autorizatie P.S.I.;
11.Asistenta pentru stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
12.Intocmirea planului de evacuare;
13.Intocmirea necesarului de formulare tipizate(fisele de instruire,planuri de evacuare, etc);
14. Intocmirea Fisei Obiectivului;
15.Asistenta pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca.

Prin colaboratori:
16. Intocmirea Planurilor de interventie in caz de incendiu
17. Intocmirea Identificarii si evalurii riscului de incendiu
18. Ignifugarea cladirilor.
19. Reincarcarea stingatoarelor de incendiu