Securitate si Sanatate in Munca

OM CASCA

In domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca suntem autorizati sa efectuam prin personal calificat urmatoarele activitati:

1. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pe loc de munca/post de lucru

2. Elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

3. Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca în instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea însusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite

4. Elaborarea planului de instruire testare la nivelul societatii.

5.Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru.

6. Intocmirea planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

7.Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;

8.Intocmirea normativului de acordare a echipamentelor individuale de protectie si de lucru.

9.Intocmirea normativului de acordare a materialelor igienico-sanitare.

10.Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

11. Stabilirea in scris a  atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

12.Autorizarea interna a meseriilor prevazute pe legislatia specifica (electricieni, legatori de sarcina, etc.)

13.Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

14.Cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

15. Participarea la controalele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca;

16. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

17.Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii obligatiilor si atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;

18.Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;

19.Alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.