Medicina Muncii

stethoscope_by_silenciorn-d4m80phMedicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația ommuncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicala extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale.

Scop:Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității muncitorilor.

Legea 319/2006 – Art. 7 (1) In cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
Art. 24.
– Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit reglementărilor legale.

Art. 25. – (1) Măsurile prevăzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.
(2) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicină a muncii.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt:
-examenul medical la angajarea in munca
-de adaptare
-periodic
-la reluarea activitatii
-supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca.

Cand se efectueaza examenele de medicina muncii?

Conform HG 355/2007 – supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare
Art. 15 Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
a)lucratorii care URMEAZA a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b)lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
c)lucratorii care isi schimba meseria sau profesia

Anexa 1, pct.2, lit.c) Examenul medical periodic – anual: intervalul dintre doua verificari medicale periodice nu depaseste 12 luni.  
In cazul sectoarelor: alimentar, zootehnic, aprovizionare cu apa potabila, farmaceutic, gradinite, unde exista riscuri asupra protectiei sanatatii comunitare,  periodicitatea examenelor medicale periodice este de 6 luni.

“BE SAFE”

  Sistemul de valori pe care l-am creat  este bazat pe criterii care ne-au insotit…