Legislatie SSM

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, asemenea oricărui alt stat membru al Uniunii Europene.

Pentru acceptarea Romaniei in Uniunea Europeana, statul a fost nevoit sa implementeze Directiva 89/391/CEE , adoptata in anul 1989 in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, aceasta a fost transpunsa in legislatia nationala prin Legea 319/2006 si Hotararile de Guvern care o pun in aplicare.

Institutii de coordonare si verificare:

– INSPECTIA MUNCII

– INSPECTORATELE TERITORIALE DE MUNCA (ITM)

Legislatie aplicabila in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca la nivel national

LEGEA 319_2006 A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

HG 1425_2006 – NORME DE APLICARE A LEGII 319_2006 SSM

HG_767_2016 – Art.II – modificare HG 1425 din 2006

HG 300_2006 – SANTIERE TEMPORARE SI MOBILE

HG 355_2007 – SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE A LUCRATORILOR

HG 493 -2006 – ZGOMOT

HG 971_2006 – SEMNALIZARE DE SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA

HG 1028_2006 – ECHIPAMENTE CU ECRAN DE VIZUALIZARE

HG 1048_2006 – ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

HG 1051_2006 – MANIPULAREA MANUALA A MASELOR

HG 1058_2006 – ATMOSFERE EXPLOZIVE

HG 1091_2006 – CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE LA LOCUL DE MUNCA

HG 1092_2006 – AGENTI BIOLOGICI

HG 1093_2006 – AGENTI CANCERIGENI SI MUTAGENI

HG 1136_2006 – CAMPURI ELECTROMAGNETICE

HG 1146_2006 – ECHIPAMENTE DE MUNCA

HG 1218_2006 – PROTECTIA LUCRATORILOR IMPOTRIVA AGENTILOR CHIMICI

HG 1875_2005 – AZBEST

HG 1876_2005 – VIBRATII

NORME DE APLICARE A OUG 96 DIN 2003 PRIVIND PROTECTIA MATERNITATII OUG 96_2003 – PROTECTIA MATERNITATII

OUG 200_2000 – CLASIFICAREA,ETICHETAREA SI AMBALAREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

TEMPERATURI EXTREME – COMPLET

LISTA DIRECTIVELOR

“BE SAFE”

  Sistemul de valori pe care l-am creat  este bazat pe criterii care ne-au insotit…